Eläinkommunikointi, Mitä eläinkommunikointi on?

 

Siirry www.petteriwahlman.com


Eläinkommunikointi eläinkommunikaatio eläinkommunikoija eläintulkinat

- - -

Eläinkommunikointi on kahdensuuntaista viestintää ihmisen ja eläimen välillä; eläimen kuuntelemista ja viestien lähettämistä eläimelle. Keskityttäessä eläimeen, eläimeltä pystytään saamaan erilaisia tuntemuksia ja mielikuvia, jotka voidaan muuttaa sanoiksi ymmärrettävään muotoon.

Eläinkommunikointi on eräänlainen kieli ja eläinkommunikoija toimii tulkkina ihmisen ja eläimen välillä tuoden esille eläimen tuntemuksia ja ajatuksia. Eläinkommunikointi on kuitenkin asia johon kuka tahansa pystyy. Usein vain omien eläinten kanssa on vaikeampi kommunikoida, koska omat eläimet tunnetaan niin hyvin. Omat ja eläimen ajatukset menevät helposti sekaisin kommunikoitaessa tutun eläimen kanssa.

Eläinkommunikointi herättää helposti skeptisyyttä, mutta loppujen lopuksi kyseessä on hyvin luonnollinen asia. Jokainen jolta eläimiä löytyy, on kommunikoinut eläintensä kanssa joko tiedostamattaan tai tiedostaen.

Mitä hyötyä eläinkommunikoinnista on?

Eläinkommunikoinnista on monin eri tavoin hyötyä, eläinkommunikointi muun muassa auttaa ymmärtämään, että eläimet ovat viisaita, ajattelevia ja tuntevia yksilöitä. Kommunikointi auttaa syventämään yhteyttä ihmisen ja eläimen välillä, kun saadaan kuulla eläimen ajatuksia. Eläinkommunikoinnissa voidaan tuoda esille eläimen toiveita ja mitä eläin haluaa. Auttaa ymmärtämään miksi eläin käyttäytyy tietyllä tavalla, voidaan löytää syitä eläimen käytösongelmiin. Kommunikointi voi olla hyödyksi kadonneen eläimen etsinnässä. Mahdollistaa eläimen olotilan kartoittamisen, voidaan eläinkommunikoinnin avulla tuntea eläimellä olevia kipuja.

Tarvitseeko eläinkommunikoijan olla eläimen luona?

Eläinkommunikoinnit tehdään useimmiten etänä, jolloin eläin ei ole fyysisesti vieressä. Välimatkalla ei ole kommunikoitaessa merkitystä, eläin voi olla vieressä tai toisella puolen maapalloa. Etänä tehtävässä kommunikoinnissa ei ole vaarana, että pääteltäisiin asioita ympärillä nähtävistä asioista tai eläimen käytöksestä tai kehonkielestä. Etäkommunikoinnissa eläimestä ei ole tiedossa ennakkoon välttämättä mitään, apuna on usein vain kuva, joka auttaa kohdentamaan huomion tiettyyn eläimeen.

Tutustu lisää eläinkommunikointiin

 

 

Eläintulkinta | eläinmeedio | eläinkommunikoijat | eläinkommunikointi